De kleine lettertjes

Onze kleine lettertjes worden groot en duidelijk geschreven. 


Verantwoordelijkheid

1.1 jenny’s bakery & more is ten alle tijden verantwoordelijk voor de gemaakte producten, tot bij het overhandigen hiervan.

1.2 alle mankementen die ontstaan na het overhandigen van de producten vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van jenny’s bakery & more.

1.3 Onze producten worden speciaal voor u gebakken. Dat betekent dat foto’s en beschrijvingen van het product niet bindend zijn. Dit zijn slechts voorbeelden. Het voor u gebakken product kan dus afwijken van foto’s en beschrijvingen.

 

Bestellingen

2.1 jenny’s bakery & more is op zondag en maandag gesloten. Indien u zondag een taart nodig heeft, kunt u hem zaterdag tot uiterlijk 18:00 uur ophalen.

2.2 Grote bestellingen moeten minimaal drie weken van te voren worden besteld.

2.3 Om bij een grote bestelling een definitieve datum te kunnen reserveren, hanteren wij een aanbetaling van minimaal de helft van het totale bedrag

2.4 Houdt rekening mee dat bij Last Minute bestellingen binnen 5
 werkdagen, er een toeslag van 25% over het totale bedrag wordt berekend.


Betalingen


3.1 Betalingen moeten worden gedaan aan jenny’s bakery & more te Zwolle, IBAN: NL21 RABO 0365 8841 62 onder vermelding van het in de bevestiging vermelde factuurnummer.
3.2 Als er een grote bestelling wordt geplaats, dient er een aanbetaling te worden gedaan van 50%. Als de aanbetaling niet binnen 10 dagen na de besteldatum is ontvangen, word uw reservering automatisch geannuleerd zonder aankondiging. Voor bestellingen binnen 2 weken en lastminute bestellingen, gelden andere regels (zie 3.4)

3.3 Als er een aanbetaling word gedaan, dient het resterende bedrag 1 week voor de afhaaldatum voldaan te zijn.

3.4 Bestellingen die binnen 2 weken of lastminute worden besteld, dienen binnen 24 uur te worden voldaan, anders vervalt de bestelling zonder aankondiging.


Levering

4.1 Jenny’s bakery and more heeft een inspanningsverplichting om uw bestelling tijdig en compleet te leveren.

4.2 In geval van overmacht kan een alternatief geboden worden.

4.3 In geval van overmacht mag u het aangeboden alternatief weigeren. U heeft dan recht op restitutie van tenminste 75% van uw factuur. De overige 25% is een vergoeding voor inkoop en inspanning.

4.4  Onder overmacht wordt alles verstaan dat redelijkerwijs veroorzaakt dat het productieproces niet op een normale manier kan worden doorlopen.

4.5 Overmacht kan plotselinge uitval van Jenny, elektriciteit of onvervangbare grondstoffen zijn. Deze opsomming is niet limitatief.

4.6 We doen (nog) niet aan bezorging.

 

Klachten

5.1 Klachten willen wij voorkomen. Bent u ontevreden, dan neemt u rechtstreeks contact op met Jenny. Komt u er samen niet uit, stuurt u dan een mail met de melding van uw klacht en een korte toelichting. Jenny’s bakery & more is verplicht om binnen veertien dagen na het melden van uw klacht telefonisch óf in persoon namens het bedrijf contact op te nemen.

5.2 Ondanks alle goede bedoelingen, kan er altijd wat misgaan. Wij hebben hiervoor een Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Onze aansprakelijkheid reikt nooit verder dan de uitkering door de verzekeringsmaatschappij.

5.3 Maakt u gebruik van negatieve uitlatingen, het melden van klachten en andere lasterlijke taal via sociale media, dan vervallen al uw aanspraken. 

E-mailen
Bellen
Info
Instagram